Release Management

Detta är en förkortad text, du hittar mer utförliga beskrivningar i boken

Om en organisation ska ansvara för ett objekt, oavsett om det är ett hus, ett tåg eller en IT-tjänst så krävs det en detaljerad kunskap om objektet och en fullständig kontroll på objektets ingående delar.

Release management-processen är IT-organisationens sätt att skaffa sig kunskap om och kontrollera beståndsdelarna i de objekt som den ska ansvara för.  Processen är organisationens chans att lära känna objektet, utveckla kunskap, dokumentera rutiner och testa funktionaliteten innan objektet går i skarp leverans till verksamheten. Att hoppa över detta steg innebär i värsta fall att IT-organisationen ansvarar för drift och underhåll av objekt som den inte har tillräcklig kunskap om.

Syfte och omfattning

Huvudsyftet med release management-processen är att etablera förändringar i IT-miljön utan att störa den befintliga produktionen av IT-tjänster samt att säkerställa effektiv hantering av nya tjänster i samband med överlämningen till driftsfasen.

Detta sker genom att i alla driftsättningar säkerställa att:

 • Releaseplaner utarbetas tillsammans med intressenter
 • Utveckla och testa releasepaket så att de fungerar ihop med övriga IT-miljön
 • Förändringen motsvarar kraven på tillgänglighet och funktionalitet
 • Kunskap utvecklas och dokumenteras
 • Driftsättning sker enligt plan och gällande rutiner
 • Avvikelser som uppkommer dokumenteras och hanteras
 • Redan driftsatta tjänster störs så lite som möjligt

Releaseprocessen omfattar samtliga resurser som krävs för att bygga, testa, paketera och etablera en release i produktionsmiljön samt för att säkerställa alla delar som specificerats i designpaketet före överlämningen till IT-drift. Exempel på vad som kan ingå är:

 • Fysiska eller virtuella resurser som servrar, nätverksutrustning och databaser
 • Applikationer och annan mjukvara
 • Utbildning av medarbetare eller användare
 • Rutiner och processer
 • Överenskommelser med verksamheten och avtal med leverantörer

Begrepp

En releaseplan ska normalt upprättas för varje förändring och omfattar hela flödet från utveckling och test till driftsättning och godkännande. För att underlätta vid större projekt och förvaltning av applikationer så upprättas en releaseplan som motsvarar hela projektet eller förvaltningsplanen för den specifika applikationen. Överlämningsfasen kan på det viset stödja metoder som till exempel agil utveckling utan att tillföra onödig administration för varje delrelease.

Vid till exempel applikationsutveckling så skrivs det inom ramen för utvecklingsprojektet en plan som godkänns och finansieras av beställaren. Därefter registreras ett förändringsärende i change management-processen för hela projektplanen och en releaseplan skrivs för hela projektet. Varje delrelease i projektet hanteras sedan som separata driftsättningar.

Releaseenhet

En releaseenhet är releasens minsta beståndsdel. Det kan vara en server, en applikation eller en uppdatering av en applikation. Ett exempel på en releaseenhet är en sprintrelease från applikationsutveckling, men det kan även vara en komplett virtuell server. Omfattningen på en release är olika från gång till gång. Därför bör releaseplanen innehålla vilka releaseenheter som ingår i den specifika releasen.

Releasepaket

De releaseenheter som byggs för att driftsättas tillsammans sätts ihop i ett releasepaket. Det kan till exempel vara en kombination av hård- och mjukvara som måste förändras samtidigt eller dokumentation och utbildning som komplement till en ny applikation.

Release

En release är den övergripande benämningen på det som testas och driftsätts i IT-miljön vid samma tidpunkt. En release kan bestå av ett enda releasepaket eller flera olika releasepaket som inte har något direkt beroende av varandra.

Servicefönster

I överenskommelserna med verksamheten kan IT-organisationen peka ut ett antal förutbestämda datum där planerade förändringar genomförs. Detta underlättar den interna planeringen samtidigt som det reglerar förväntansnivån under dessa dagar hos verksamheten. Varje servicefönster hanteras som en release och har en specifik releaseplan för varje tillfälle.

Releasemodell

För återkommande releaser av liknande typ kan en releasemodell skapas. Den beskriver stegen genom release managementoch fungerar som en mall för en releaseplan. IT-organisationer med många system som uppdateras ofta kan med fördel skapa en releasemodell som används av samtliga förvaltningsgrupper.

Modellen kan även användas av leverantörer i syfte att göra samarbetet snabbare och underlätta planeringen. Modellen innehåller:

 • Övergripande struktur för en release
 • Start- och avslutskriterier
 • Miljöer för utveckling och test
 • Roller och ansvar för ingående komponenter
 • Informationsmodell
 • Versionshantering
 • Mallar för förändringsschema
 • Rutiner och verktyg för dokumentationsaktiviteter

Aktiviteter

Det finns fyra huvudaktiviteter i release management-processen:

 • Planera– Ta fram en releaseplan för hela releasen
 • Utveckla och testa– Releasepaketet byggs och görs redo för driftsättning
 • Driftsätta– Releasepaketet driftsätts i produktionsmiljön
 • Utvärdera och stäng– Erfarenhet sammanställs och utvärderas för framtida förbättringsförslag

©2019 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?