Relationsfasen

Många företag och organisationer ser IT som en kostnad. I en ekonomisk kalkyl finns det bara en sak att göra med kostnader, de ska minskas. Detta grundar sig i att verksamheten inte ser sambandet mellan IT-tjänsterna och värdet de tillför. IT har i sig själv inget värde, värdet skapas genom att något i verksamheten blir enklare eller billigare att utföra. Saknas den tydliga kopplingen mellan en IT-tjänst och vad som effektiviseras i verksamheten så uppfattas IT som en kostnad.

Syftet med denna fas är att förstå verksamhetens krav och samtidigt skapa förståelse i verksamheten för vilket värde IT-tjänsterna tillför. Detta är en av de grundläggande bitarna i att skapa en IT-avdelning som betraktas som en tillgång för verksamheten.

Omfattning

Relationsfasen omfattar dialogen med verksamheten. En av de viktigaste delarna i den dialogen är att förstå verksamhetens problem och hur IT kan bidra till att minimera dessa. Relationsfasen ska även förstå verksamhetens planer och kommande behov av IT-tjänster.

Dessutom ingår att komma överens om servicenivåer och innehåll i leveransen för varje del av verksamheten. Dessa överenskommelser ska mätas och rapporteras på återkommande möten.

Övergripande flöde

Relationsfasen är fokuserad på att omvandla verksamhetens krav till IT-tjänster vilket innebär att merparten av input kommer från verksamheten och output riktar sig till funktionen leveransansvarpå taktisk nivå.

©2019 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?