Partners

TRIM Partners

Hitta din partner som kan stödja i ert arbete med TRIM.

Om du är en programvaruleverantör, har en utbildnings eller konsultverksamhet och arbetar inom IT Service Management så kan du bli partner och börja hjälp dina kunder inom TRIM. Intresserad? Skicka ett mail till info@opentrim.org!


Vi är verksamhetsutvecklare med expertis inom områden som IT-styrning, IT Service Management, agila metoder samt regelefterlevnad (compliance). Vi hjälper våra kunder att göra rätt saker, på rätt sätt samt med ett tydligt fokus på högre affärsvärde och ökad kundnytta.

Vi hjälper Er att få alla pusselbitar på plats genom att förändra, förenkla och förbättra. Stolt Konsult har lång erfarenhet av att arbeta med beprövade metoder och modeller, best practice samt strukturerat sunt förnuft.


Vi är verksamhetsutvecklare med expertis inom områden som IT-styrning, IT Service Management, agila metoder samt regelefterlevnad (compliance). Vi hjälper våra kunder att göra rätt saker, på rätt sätt samt med ett tydligt fokus på högre affärsvärde och ökad kundnytta.

Synerity erbjuder programvaror och tjänster inom Enterprise Service Management, Process Automation & Management och End-user Experience Management.

Nilex mission är att erbjuda kunderna snabba, praktiska och enkla lösningar för att hantera IT-tjänster oavsett företagets storlek. Med hjälp av Nilex kundservice plattform kommer kunderna att förbättra sin service och göra det dagliga arbetet mer effektivt.