Leveranskontrollfasen

Detta är en förkortad text, du hittar mer utförliga beskrivningar i boken

Leveranskontroll har som uppgift att kontrollera och förbättra produktionen av IT-tjänster. Med det menas aktiviteter och projekt som förenklar eller moderniserar den tekniska miljön utan att påverka innehållet i leveransen av IT-tjänster till verksamheten.

Syftet är att minska tid och kostnader för driften. Men det kan även innebära aktiviteter som syftar till att förbättra processer, dokumentation eller kompetens. Ett projekt för att förbättra produktionen med hjälp av ITIL eller denna bok är exempel på att öka den inre effektiviteten.

Omfattning

Leveranskontroll omfattar ansvaret för processer, rutiner, dokumentation, system och den teknik som krävs för produktionen av IT-tjänster till verksamheten.

I leveranskontroll ingår att:

  • Ansvara för och dokumentera stödjande tjänster och produkter
  • Ha gedigen kunskap om och flexibilitet i utnyttjandet av befintlig infrastruktur och applikationer
  • Finansiellt hantera produktionen av IT-tjänster
  • Underhålla och förstå verksamhetskritiska system
  • Producera den information och dokumentation som behövs i den operativa fasen
  • Prioritera och genomföra förbättringar i leveransen av IT-tjänster
  • Ansvara för leverantörer

Övergripande flöde

Leveranskontroll inriktar sig på interna delar vilket innebär att merparten av inputen kommer från strategisk nivå och outputen går till operativ nivå.

©2019 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?