Hantering av leverantörer

Detta är en förkortad text, du hittar mer utförliga beskrivningar i boken

Hantering av leverantörerär den process som definierar, förhandlar med, mäter och utvärderar de leverantörer som är delaktiga i leveransen av IT-tjänster.

Språkligt så är det skillnad på leverantör och underleverantör. En leverantör tillhandahåller en vara till en kund. En underleverantör tillhandahåller en del av en vara som sedan sätts ihop till en helhet av kunden.

På en IT-avdelning så kan man jämföra detta med att en dator köps av en leverantör medan ett externt företag som producerar en del av ett IT-system är en underleverantör. IT-avdelningen behöver hantera både leverantörer och underleverantörer, men för att förenkla läsandet används begreppet leverantör i denna process för bägge dessa betydelser.

Syfte och omfattning

Syftet med hantering av leverantörer är att skapa en integrerad leverans av IT-tjänster till verksamheten, samt att tillhandahålla en kanal för samarbetet mellan IT-organisationen och leverantörerna.

Aktiviteter för att uppnå syftet med hantering av leverantörer är:

 • Förhandla och teckna avtal med leverantörerna
 • Förvalta avtalen med leverantörerna
 • Säkerställa att värdet av tjänsten är högre än kostnaden
 • Säkerställa att avtalen med leverantörerna stämmer överens med de tjänster som levereras till verksamheten
 • Hantera relationen med leverantörerna
 • Skapa och förvalta en policy för leverantörerna

Hantering av leverantörer omfattar alla leverantörer och avtal som behövs för att säkerställa leveransen av IT-tjänster till verksamheten. Ju mer som leverantören levererar desto mer resurser måste IT-organisationen avsätta för att hantera leverantören. Vid outsourcade miljöer bör leverantören vara delaktig även i de strategiska frågorna. För mindre leverantörer räcker det med ett rent operativt samarbete.

hantering av leverantörer ingår att:

 • Utveckla och etablera en policy
 • Förvalta leverantörs- och avtalsdatabasen
 • Kategorisera leverantörer inklusive riskanalys
 • Löpande utvärdera avtal och leverantörer
 • Skriva, förhandla och teckna avtal med leverantörer
 • Revidera, förnya och avsluta avtal

Aktiviteter

Hantering av leverantörer består av två delar, teckna nya och förvalta befintliga avtal.

Följande aktiviteter utförs vid nya avtal:

Definiera krav på ny leverantör eller avtal

 • Identifiera verksamhetsbehov
 • Definiera lämplig upphandlingsmetod
 • Fastställ urvalskriterier som pris, kvalitet, närhet och kapacitet
 • Säkerställ överensstämmelse med leverantörspolicyn
 • Producera ett upphandlingsunderlag

Utvärdera alternativ

 • Utvärdera alternativ och bedöm riskerna
 • Välj alternativ
 • Förhandla fram avtalet med bland annat mål, mätetal, ansvar, avslut och förlängning
 • Teckna avtalet

Etablera leverantör eller avtal

 • Dokumentera avtalet i leverantörsdatabasen
 • Etablera den nya tjänsten via change- och release management-processerna
 • Etablera relation med den nya leverantören

Följande aktiviteter utförs vid förvaltning av avtal:

Underhåll av dokumentation

 • Säkerställa att förändringar sker via change management-processen
 • Kategorisering av leverantörer
 • Uppdatering av dokumentation

Mäta och följa upp leverantörer och avtal

 • Följa upp den operativa leveransen
 • Övervaka, mäta och rapportera till intressenter

Utvärdera

 • Utvärdera nuvarande leverantörer och avtal
 • Utvärdera att värdet för leveransen överstiger kostnaden
 • Vid behov förbättra avtal med och rutiner mot leverantörer

Möten med leverantörer

 • Underhålla relationen med leverantörerna
 • Förhandla, förnya eller avsluta avtal

Uppdatera plan

 • Planera för förlängning eller avslutande av avtal
 • Eventuella förändringar till nya leverantörer eller till interna grupper görs via change management-processen

©2019 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?