Driftuppgifter

Detta är en förkortad text, du hittar mer utförliga beskrivningar i boken

Allting som ska fungera under en längre tid behöver underhållas. De flesta organisationer kallar det för förbyggande underhållsaktiviteter. Inom IT-organisationer är detta uppgifter som lätt prioriteras ned när det blir mycket att göra. Det saknas också ofta dokumentation över vad som ska göras eller hur det utförs. I bästa fall så finns det en ansvarig tekniker som vet hur man gör och utför aktiviteterna när det finns tid.

På verksamhetens sida så är underhållet oftast mycket högre prioriterat oavsett om det handlar om maskiner i en produktionslinje eller teknisk utrustning som krävs för ett visst arbetsmoment. Den direkta kopplingen till att verksamheten stannar om utrustningen inte fungerar är tydlig.

Samtidigt blir verksamheterna mer och mer beroende av IT, vilket innebär att det förebyggande underhållet på till exempel infrastrukturen borde vara lika viktigt som det är på den tekniska utrustningen i verksamhetens produktion.

Men eftersom det inte ses som lika viktigt så är dessa uppgifter inom IT-organisationen inte lika noggrant dokumenterade. De är heller inte tidsatta vilket innebär att ingen egentligen vet hur mycket resurser som krävs för att bara underhålla den IT-miljö som redan finns.

Processen driftuppgifterhar som uppgift att belysa det underhåll IT-avdelningen utför så att det tydligt framgår vilka aktiviteter som krävs, hur lång tid dessa tar och hur mycket de kostar.

Syfte och omfattning

Huvudsyftet med driftuppgifter är att öka kvaliteten på de tjänster som levereras till verksamheten genom att kontrollerat utföra de förebyggande underhållsaktiviteter som behövs för att bibehålla den överenskomna nivån.

Syftet är även att få kontroll över mängden aktiviteter och de resurser som krävs för underhålla nuvarande IT-miljö.

Driftuppgifter omfattar de produkter och komponenter som ingår i IT-miljön. Förebyggande aktiviteter ska definieras och dokumenteras med en rutin för genomförandet. Exempel på förebyggande underhållsaktiviteter kan vara:

  • Kontrollera loggar och larm (som inte genererat en incident)
  • Kontrollera att automatiska körningar genomförts
  • Testa återläsningar och redundans
  • Kontrollera och fyll på förbrukningsvaror
  • Kontrollera dokumentation
  • Ta fram rapporter
  • Genomföra uppdateringar av operativsystem och säkerhetsprogram.

Aktiviteter

Eftersom processen koordineringhanterar det specifika driftärendet när det är registrerat så innehåller denna process endast de aktiviteter som behövs för att ta fram och underhålla de rutiner som ligger till grund för driftärendet.

©2019 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?