Driftsfasen

Detta är en förkortad text, du hittar mer utförliga beskrivningar i boken

Driftsfasen är produktionslinjen i IT-fabriken. Här finns hela IT-miljön med servrar, nätverk, applikationer och system som varje sekund skapar ett värde för verksamheten. I stort sett alla företag är direkt beroende av sina IT-tjänster för att verksamheten ska fungera och om den delen inte skulle leverera så är det ofta förknippat med stora kostnader och produktionsbortfall.

Trots detta så prioriteras driften ofta ner när det gäller nya investeringar och projekt. Ett nytt system är lättare att koppla till nytta i verksamheten medan drift betraktas som en grå kostnadsmassa. Drivkraften för investeringar i drift är ofta att den teknologiska utvecklingen tvingar IT-organisationer att byta ut delar av IT-miljön vilket i värsta fall leder till att verksamhetens ledningsgrupp inte kan härleda kostnaderna och det blir ett allmänt påslag som sprids över alla verksamhetsgrenar. Detta bidrar till att IT-drift ännu mer betraktas som en ren kostnad utan direkt synlig nytta för verksamheten.

Framgångsfaktorn för drift är att relations- och leveranskontrollfasen fungerar. Finns det dokumenterade överenskommelser för leveransen av IT-tjänster som via tjänstestrukturen tydligt kan kopplas till stödjande tjänster och produkter, underlättas arbetet med att härleda kostnader i driften till en specifik del av verksamheten.

Lyckas IT-organisationen skapa denna koppling så kan framtida investeringar i driften enklare vägas mot nyttan i verksamheten. Dessutom skapas förutsättningar för att räkna på ökade driftkostnader vid planerade förändringar i verksamheten eller på IT-system. På detta sätt blir driften en del av värdet som levereras till verksamheten via IT-tjänster istället för att vara en ospecificerad kostnadsmassa som fördelas ut på verksamheten som en schablonkostnad.

Omfattning

Driftsfasen omfattar alla aktiviteter som krävs för att IT-miljön ska fungera och att de överenskomna nivåerna på leveransen av IT-tjänster till verksamheten ska uppnås.

I driftsfasen ingår:

  • Hantering av fel som uppstår i IT-miljön
  • Lösning av problem i IT-miljön
  • Hantering av beställningar och frågor från användare
  • Förbyggande underhåll av IT-miljön
  • Koordinering av dagliga uppgifter inom IT-organisationen

Övergripande flöde

Driftsfasen är navet för större delen av all ärendehantering inom IT-organisationen. Det stora flödet består av ärenden från verksamhetens användare vilket hanteras av service desk-funktionen.

Service deskanvänder primärt processerna incident managementför att hantera fel i IT-miljön och request fulfilmentför beställningar och frågor från användare. De ärenden som inte service deskkan hantera går vidare till koordineringsprocessen och funktionerna teknisk driftoch applikationsdrift. Dessa funktioner ansvarar även för att lösa problem i problem management-processen, löpande underhåll i processen driftuppgifteroch förändringar som genomförs i överlämningsfasen.

©2019 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?