Arkiv för kategori: Drift

Koordinering

I stort sett samtliga IT-organisationer har begränsat med resurser. Det medför att de resurser som finns lätt blir överbelastade med ärenden och uppgifter vilket i sin tur innebär att verksamheten upplever att de får vänta onödigt länge på att få något utfört. För att hantera detta är det vanligt...

Fortsätt läsa

Driftuppgifter

Allting som ska fungera under en längre tid behöver underhållas. De flesta organisationer kallar det för förbyggande underhållsaktiviteter. Inom IT-organisationer är detta uppgifter som lätt prioriteras ned när det blir mycket att göra. Det saknas också ofta dokumentation över vad som ska göras eller hur det utförs. I bästa...

Fortsätt läsa

Problem Management

Många IT-organisationer har svårt att skilja på incidenter och problem. Tekniker och systemspecialister är nyfikna av naturen vilket resulterar i att det underliggande problemet för varje incident utreds och blir löst. Eftersom varje problemutredning kräver resurser, och resurser kostar pengar, så finns det i värsta fall flera problem som...

Fortsätt läsa

Incident Management

Det viktigaste vi har i en IT-organisation är vår IT-miljö. Det är med hjälp av den som IT-tjänster produceras och tillför nytta till verksamheten. Om IT-miljön skulle sluta att fungera stannar IT-tjänsten och då har verksamheten ingen nytta av IT-organisationen. Det är med det perspektivet som IT-organisationen behöver en...

Fortsätt läsa

Request fulfilment

Den primära kommunikationsvägen mellan IT och användarna är funktionen service desk. När en användare kontaktar service deskkan ärendet beröra i princip vad som helst. Det kan vara en fråga, en beställning eller någon som behöver hjälp med en IT-tjänst som inte fungerar. Det vill säga en begäran av något slag som...

Fortsätt läsa

Applikationsdrift

Funktionen applikationsdrift ska ha kontroll på alla applikationer som ingår i IT-miljön. Till skillnad från teknisk drift så är de grupperingar som hanterar applikationer ofta utspridda organisatoriskt. Dessutom är det vanligt att denna funktion hanteras av en leverantör. Många IT-organisationer skapar förvaltningsgrupper för de större verksamhetssystemen. Dessa grupperingar beskrivs...

Fortsätt läsa

Teknisk drift

Teknisk drift är den funktion som mest kan liknas med en organisatorisk enhet. Det är här den tekniska kompetensen finns i form av medarbetare och i många IT-organisationer motsvarar det driftavdelningen eller infrastrukturavdelningen. Hela den tekniska IT-miljön behöver förvaltas. Om något går sönder behöver det återställas och om något...

Fortsätt läsa

Service Desk

Service desk är en viktig del av IT-organisationen eftersom den är den primära kontakten med verksamhetens användare. Utöver att service desk hanterar incidenter och beställningar så fungerar den som gränssnitt mellan IT och användarna för alla typer av ärenden.En väl fungerande service desk kan ofta kompensera för andra brister...

Fortsätt läsa

Driftsfasen

Driftsfasen är produktionslinjen i IT-fabriken. Här finns hela IT-miljön med servrar, nätverk, applikationer och system som varje sekund skapar ett värde för verksamheten. I stort sett alla företag är direkt beroende av sina IT-tjänster för att verksamheten ska fungera och om den delen inte skulle leverera så är det...

Fortsätt läsa

©2020 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?