Välkommen till OpenTRIM. Den enkla vägen till ITIL.

TRIM, eller The Rational IT Model, är en öppen model för IT Service Management och är resultatet av  mångårig erfarenhet av implementationer och coaching inom ITIL. TRIM är inte istället för ITIL, det är en enkla vägen att lyckas med ITIL och IT Service Management.

The Rational IT Model

Under mina år som IT Service Management konsult så upptäckte jag att IT-organisationer hade svårt att koppla ihop ITIL med den befintliga organisationen. Väldigt ofta var ITIL:s processer något som någon annan gjorde när till exempel Service Desk hanterade en incident. En av anledningarna till detta var att ITIL-böckerna var komplexa och svåra att ta till sig.

Iden var enkel; Bygg en modell för IT Service management, som baseras på ITIL men är lätt att läsa och förstå. Omfattningen ska vara det minimala som krävs för att starta med ITSM, och lägg in alla mallar som behövs så att IT-organisationer kan koncentrera sig på den organisatoriska förändringen istället för att skapa processdokumentation. Och det viktigaste, se till att modellen hänger ihop i en helhet så att det blir enkelt att koppla modellen med den befintliga organisationen.

Under våren 2013 föddes The Rational IT Model, några år senare översattes den till engelska och idag används den av IT-organisationer över hela världen. Beslutet att göra modellen till Open Source var enkelt, hela iden från början var att hjälpa IT-organisationer att anamma IT Servcie Management. Med en öppen licensiering och denna blogg så är min förhoppning att modellen kommer att fortsätta utvecklas och hjälpa många organisationer framöver.

Med förhoppning att du har nytta av artiklar och mallar på den här sidan.

Pelle Råstock
Grundare av openTRIM Community

Våra partners

TRIM boken

Den här boken beskriver en komplett modell för IT-organisationen. Modellen bygger på ramverket ITIL men har anpassats till svenska förhållanden och byggts ihop till en helhet som fungerar. Boken beskriver hur de olika delarna inom IT-organisationen är beroende av varandra och ger konkreta förslag på funktioner och processer som behövs för att skapa en tjänstebaserad IT-leverans.

Boken beskriver helheten på ett sådant sätt att även du som inte läst ITIL kan få en förståelse för hur det
fungerar. Varje process och funktion är dessutom ingående beskriven så att boken även kan fungera som handgriplig hjälp för IT-organisationer som vill förenkla resan mot en effektiv leverans av IT-tjänster.

Mallar

Hjälp oss att hålla modellen levande och producera nya artiklar och mallar.

När du hämtar din gratis mallar, ge en donation.

©2020 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?